Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ ý kiến, gợi ý, suy nghĩ hoặc suy nghĩ ngẫu nhiên mà bạn có thể sẵn sàng chia sẻ với tôi và cả một loạt các độc giả khác của The Daily Daylily Journal of Kaskel Farms, tôi rất muốn nghe từ bạn … Nếu vì một lý do bạn KHÔNG mong ước cho bất kỳ ý kiến, gợi ý, suy nghĩ hoặc suy nghĩ ngẫu nhiên nào được in lại, TÔI CÓ THỂ BIẾT trong tin nhắn của bạn!

NẾU BẠN MUỐN TIẾNG ANH,và sẵn sàng hoặc có thể thậm chí háo hức để đóng góp cho trang web này, sau đó bạn lấy bạn chuột và gửi nội vào bên dưới. Chúng tôi rất mong nhận được đóng góp từ bạn.